Rania Oy

Nina Ranimaa 

Olen työoikeusjuristi, joka on toiminut useissa organisaatioissa erilaisissa johto-, esimies- ja kehitystehtävissä vastuualueinani mm. HR-toimintojen tehostaminen ja prosessien kehittäminen sekä työ- ja hyvinvointioikeus. 

Olen ratkaisuja hakeva ”problem solver”, jonka tehtävänä on löytää ongelmaan ratkaisu ja kehittää organisaation toimintaa siten, että jatkossa ongelmat havaitaan varhaisesti ja vältetään. Ymmärrän yrityksen talouden realiteetit ja ammennan toiminnan suuntaviivat visiosta ja strategiasta. 

Uskon, että hyvä työntekijäkokemus rakennetaan tukevalle perustalle, joka rakentuu selkeistä rooleista, vastuista ja prosesseista, kannustavista tavoitteista sekä johdonmukaisesta esimiestyöstä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioiden. Perustan päälle on hyvä rakentaa osaamista ja hyvinvointia työssä.

CV: https://www.linkedin.com/in/ninaranimaa/